VWFS logotype VWFS logotype

Har du frågor kring finansiering? Sök bland vanliga frågor till kundservice.

Sök bland vanliga frågor
Positiv trend för privatleasing av begagnade bilar

Positiv trend för privatleasing av begagnade bilar

2023-12-19

Antalet begagnade bilar som sålts från bilhandlare till privata köpare har minskat de senaste åren. Samtidigt har priserna ökat. Vilket gör att finansieringsalternativen blir viktigare. Trenden för privatleasing av begagnade bilar har samtidigt pekat uppåt. Kunder som sett fördelen med att leasa en ny bil ser nu efter begagnade alternativ, och vill ha samma enkla ägande även då. Tydligt är även att handlare som har en lite högre andel begagnad privatleasing dessutom är mer framgångsrika att sälja finansiering överlag, vilket är positivt för både lönsamhet och kundlojalitet.

Sålda begagnade bilar minskar samtidigt som trenden för leasing av begagnade bilar ökar

Antalet begagnade bilar som säljs från svenska bilhandlare har minskat sedan mitten av 2021. Anledningarna till det är flera, inte minst att det har sålts färre nya bilar till följd av bland annat leveransutmaningar (halvledarbrist m m) och naturligtvis att efterfrågan mattats i takt med den vikande ekonomin. Färre nya bilar borde ju öka efterfrågan av begagnade bilar kan tyckas? Det stämmer, men då färre köper nya bilar så minskar också inflödet av begagnade bilar till bilhandlarna.

Effekten av färre begagnade bilar och den relativt större efterfrågan har samtidigt drivit upp priserna. Prisuppgången har varit till gagn för alla dom som haft en eller flera bilar att sälja samtidigt som att kostnaderna går upp för köparna. Högre priser och färre köpare gör samtidigt att tilläggstjänsterna blir viktigare för både köpare och säljare.

Ur köparsynpunkt är inte minst finansieringen av bilköpet viktigare idag. Åtstramade regler kring huslån gör objektsfinansiering (finansiering med bilen som säkerhet, billån eller billeasing) intressantare. Med de högre priserna även på begagnade bilar, bl a som följd av skiftet mot elbilar, är finansieringen en möjliggörare.

Ser man å andra sidan på säljarsidan så är det viktigare att för bilhandlarna att bilköparna köper bil, men också finansiering, försäkring och serviceavtal. Att lyfta alla dessa produkter vid bilköpet ger också en tydlig bild av den totala ägandekostnaden (TCO) för kunden. Tilläggstjänsterna stärker också relationen mellan kund och återförsäljare och i förläningen även lojaliteten.

Samtidigt som det är en avtagande trend i försäljningen av begagnade bilar från bilhandeln till privatpersoner syns en tydlig ökning av antalet privatleasade begagnade bilar. Som andel av totalt sålda begagnade bilar är antalet privatleasade bilar fortfarande relativt lågt. Men trenden är tydligt positiv.

Privatleasing som företeelse har ökat i antal registrerade bilar nästan varje månad från ingången av 2016 till utgången av 2022. Bilbranschen har tillsammans satt upp riktlinjer för att hantera både försäljning och återlämning på ett bra sätt. Resultatet är att privatleasing idag är den föredragna ägandeformen vid köp av en ny bil. I slutet av leasingperioden har kunden i samråd med sin bilhandlare ofta hittat en ny bil och enkelt lämnat in den gamla.

Givet populariteten har även aktörerna i branschen, både på bil- och finanssidan, gemensamt tagit fram riktlinjer som skapat transparens och förutsägbarhet för kunderna, inte minst vad gäller normalt slitage (Råd om privatleasing - ny upplaga - MRF). I samband med att räntorna stigit det senaste året har vissa aktörer även inkluderat känslighetsanalyser för att den rörliga delen av avgiften ska kunna följas.

Tillsammans har bilhandeln och kunderna hittat en ny favorit för nya bilar, med låg risk, förutsägbarhet och ett enkelt ägande, ofta med de flesta bilkostnader på en faktura. Spaningen är nu att de kunder som förr hittade nya bilar som dom valde att privatleasa, nu letar begagnade alternativ, och överväger då leasing även för den äldre bilen. Vilket syns i den tydligt uppåtgående trenden, om än från låga nivåer.

Återförsäljare med högre andel privatleasing av begagnade bilar når högre finansieringsgrad

Vid en närmare analys av ett antal bilhandlare som säljer begagnade bilar och hur stor andel de finansierar är det tydligt att de med en högre andel begagnatprivatleasing också är de som har den högsta finansgraden.

I diagrammet finns ett urval av handlare, märkeshandlare av olika märken som säljer både ny och begagnade bilar men även rena begagnatåterförsäljare. Av olika storlek.

Analysen ger också vid handen att handlare med god försäljning ofta är duktiga att ha många eller alla sina begagnade bilar på webben. Annonserna innehåller inte bara bilpris, utan även månadskostnader. Ofta en standardiserad billånekalkyl, men allt vanligare är att de framgångsrika handlarna har en privatleasingkalkyl.

Privatleasingen som är en form av mobilitet lämpar sig bättre för onlineköp och visar ägandekostnad utan eget kapital (som krävs för konsumentkredit). Oavsett om onlineköp tillhandahålls eller inte så tydliggör leasingen månadskostnad på ett bra sätt, speciellt om det inkluderar ett försäkringsalternativ och ett serviceavtal. Även för en äldre bil. Transparensen ökar förståelsen och kunden får en bra bild av vad det kostar att äga olika alternativ av begagnade bilar vilket kan minska tröskeln till köp.

Oavsett det handlar om nya eller begagnade bilar är nyckeln seriös hantering och transparens. Bil- och finansbranschen har etablerat privatleasing för nya bilar på ett bra sätt. Allttalar för att produkten även fungerar för äldre bilar, inte minst när de lite dyrare och mer miljösmarta elbilarna kommer ut på andrahandmarknaden.

 

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!