VWFS logotype VWFS logotype

Har du frågor kring finansiering? Sök bland vanliga frågor till kundservice.

Sök bland vanliga frågor
Vi värnar om våra medarbetares välmående

Vi värnar om våra medarbetares välmående

2020-03-23

Linda Österlund och Dina Murad på Volkswagen Finans Sverige AB (VFS) är två av de som är ansvariga för den nu pågående krishanteringen med anledning av coronaviruset (covid-19). De delar med sig av hur VFS hanterar situationen.

 – Vi på VFS började i tidigt skede följa utvecklingen av coronaviruset. Vårt grundliga arbete har varit avgörande för att utarbeta en genomtänkt beredskapsplan baserad på händelseutvecklingen. Detta tillsammans med en nära dialog med ledningen möjliggör för snabba beslutstaganden, vilket är viktigt i ett sådant här läge, berättar Dina Murad.

De åtgärder vi vidtagit går i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och grundar sig i att säkra tryggheten för våra medarbetare och kunder. Vi tar fasta på vårt lösningsorienterade förhållningssätt för att skapa de bästa förutsättningarna vi kan under rådande situation.

 – Vi värnar om våra medarbetares välmående och säkerställer en god arbetsmiljö för både de som är på kontoret och hemma, genom kreativa och digitala lösningar. Vi arrangerar bland annat digitala fikastunder för att gynna det sociala utbytet och erbjuder tillgång till kontorsutrustning för att garantera en ergonomisk arbetsmiljö i hemmet. Detta stärker både teamkänslan och hälsan hos våra medarbetare, berättar Linda Österlund. 

Vi på VFS tar vårt ansvar och fortsätter den dagliga verksamheten utan att kompromissa med kvaliteten. De åtgärder vi vidtagit grundar sig i respekt, tillit, sunt förnuft och empati, vilket bland annat innebär:

- Att vi ställer in events och större sammankomster
- Att vi arbetar hemifrån i allra möjligaste mån
- Att personal som tillhör riskgruppen prioriteras för hemarbete
- Att vi infört stopp för samtliga internationella resor
- Att vi minimerar nationellt resande
- Att de flesta möten är i digital form
- Att fysiska möten endast kommer ske i mindre konstellationer
- Att vi vidtar de nödvändiga hygieniska åtgärder som behövs

 

Vi på VFS bibehåller en positiv anda och fortsätter följa utvecklingen med största respekt. Vi vill tacka alla medarbetare som på olika sätt har bidragit till att hantera denna situation!

 

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!