VWFS logotype VWFS logotype

Har du frågor kring finansiering? Sök bland vanliga frågor till kundservice.

Sök bland vanliga frågor
Socialt ansvarstagande och hållbarhet

Socialt ansvarstagande och hållbarhet

2019-10-15

Vi arbetar för hållbarhet

Vi tillhandahåller individualiserad, hållbar och säker mobilitet
Som en del av en stor global koncern arbetar vi med att bidra till samhället på olika sätt och i olika sammanhang. Våra produkter bidrar till att säkerställa att mobiliteten är effektiv, säker och tar sitt ansvar för miljön. Vi utvecklar, tillverkar och distribuerar bilar runt om i hela världen för att bevara individens mobilitet, men tar samtidigt ansvar för att kontinuerligt förbättra våra produkters miljöpåverkan liksom för att minska behovet av naturresurser. Vi ställer därför ekologiskt effektiva avancerade teknologier till förfogande världen över och implementerar dem i hela våra produkters livscykel.

Vårt gemensamma mål i koncernen är att vara den mest framstående biltillverkaren och att tillhandahålla individualiserad, hållbar och säker mobilitet baserad på överlägsen kvalitet för människor runt om i världen. Ett bevis på detta är våra ytterligare satsningar på elbilar inom Volkswagen-koncernen där målet är att elektrificera Sverige via kampanjer. Stora satsningar görs även inom autonom körning, mobilitetstjänster och digitalisering. Målet, att bidra till ett mobilt samhälle, syftar till att ge alla människor möjlighet till detta, varför det är viktigt att våra produkter och tjänster når ut till en bred målgrupp.

Miljöfokus i såväl produkt som arbete
Företagets miljöengagemang framhävs inte bara genom våra produkter, utan genomsyrar även vårt arbetssätt. Alla medarbetare använder naturresurser på ett tillbörligt och ekonomiskt sätt och säkerställer att deras verksamheter har en så liten inverkan på miljön som möjligt. Sedan några år tillbaka scannar vi in alla avtal i systemet för att minska pappersanvändningen och vi arbetar med att införa e-signatur av kundavtalen. Användning av ekologiska produkter är även det ett självklart val för oss. Precis som att göra oss av med pappersmuggar och istället ge våra medarbetare varsin personlig kaffemugg och vattenflaska.

Bilden visar våra gästmuggar som sponsras av företagets Green Fleet engagemang.

 

 

 

 

 

 

Bilden visar våra gästmuggar som sponsar av företagets Green Fleet engagemang.

Tjänsteresor ska följa företagets resepolicy för att minska miljöpåverkan. Resan ska planeras så att den belastar miljön på minsta möjliga sätt. I den mån det är möjligt överväger vi därför samåkning,  videokonferens eller telefonmöten. Inför konferenser eller företagsgemensamma aktiviteter utanför arbetsplatsen erbjuder vi alltid medarbetarna möjlighet till samåkning i bussar för att minska miljöpåverkan. Våra medarbetare som bor längre bort från arbetsplatsen samåker även på eget initiativ till och från arbetet varje dag.

Linda Pettersson, HR-chef, berättar om hennes val att utmana sig själv genom att ta tåget till en företagskonferens hos vårt moderbolag i Braunschweig Tyskland.
”I linje med företagets, men framför allt min egen ambition, att bli mer klimatvänlig, sitter jag nu på tåget på väg genom Tyskland. Resan började igår kväll med en oförskämt god natts sömn mellan Stockholm och Malmö. Arbetsdagen som följde därefter har varit produktiv och utsikten omväxlande”, berättar Linda och tillägger att det sannolikt blir fler produktiva tågresor ner genom Europa.

Vi har även 60 laddstolpar installerade på företagets parkering och dessa används av våra medarbetare som åker tjänste- eller personalbil med laddningsbehov. Investeringen gjordes med stöd från Naturvårdsverkets projekt Klimatklivet. Medarbetare med tjänste- och personalbil har också möjlighet att delta i ett pilotprojekt gällande förnybardiesel - HVO100. Detta projekt drivs av det koncerngemensamma företaget Scania och är det första i världen. Projektet är helt i linje med koncernens hållbarhetstänk och strategi. 

Som ett ytterligare steg i arbetet mot en bättre miljö och hållbarare samhälle har Fleet Support, en del av Volkswagen Finans Sverige AB, nyligen valt att bli vänföretag till Håll Sverige Rent. Detta som en naturlig fortsättning på deras konceptet Green Fleet , att hjälpa företag i omställningen till en grönare vagnpark.

”Det känns som ett naturligt steg för oss att inleda ett samarbete med Håll Sverige Rent efter att vi lanserade konceptet Green Fleet i våras. Håll Sverige Rent jobbar för att minska skräpet i vårt land och för oss känns det viktigt att bidra i ett arbete med anknytning nära oss”, säger Patrik Lindroth, Chef för Fleet Support.

Idén om att starta ett samarbete med Håll Sverige Rent kom från våra engagerade medarbetare.
”Det var en kollega som berättade om att hens barn kommit hem från förskolan och var så stolt över att vara en ”skräphjälte”, vilket ledde till att vi fick upp ögonen för Håll Sverige Rent. Vi ville hitta något som vi dels kände engagerar, dels bidrar i vårt närområde. Nerskräpningen är ett stort problem, inte minst längst våra vägar, samtidigt är det något som vi alla lätt kan göra något åt. Det stämmer väl in på Green Fleets devis att ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något”, avslutar Patrik.

Socialt ansvarstagande skapar medarbetarengagemang
Att arbeta med socialt ansvarstagande som företag är en viktig fråga för oss och skapar stort medarbetarengagemang. Efter förfrågan från medarbetarna har vi ett samarbete med Blodbussen och erbjuder dem möjligheten att donera blod på arbetstid.

De aktiviteter som vi anordnar för att fira framgångar i företaget och för att visa uppskattning till våra medarbetare genomsyras inte bara av glädje och tacksamhet, utan får gärna vara en del av vårt sociala ansvarstagande som företag eller möjliggöra för medarbetarna att bidra. Som exempel bjöd företaget alla medarbetare på Glada Hudiks teaterföreställning på Cirkus och julgåvan som ofta består av ett presentkort kan skänkas till välgörenhet om medarbetaren önskar det. Om medarbetarna vill bidra ännu mer har de möjlighet att skänka delar av sin lön till Tolvskillingshjälpen. En organisation som bidrar till barns utbildning och utveckling världen över. Tolvskillingshjälpen startade på initiativ av en Scania medarbetare för 50 år sedan. Som företag donerar även vi årligen pengar till olika hjälporganisationer som exempelvis Rädda Barnen, Musikhjälpen och Barncancerfonden.

Tillsammans med koncernens märken arrangerar vi också olika evenemang för lansering av nya modeller och kampanjer där medarbetarna engagerar sig. Under dessa evenemang brukar vi skänka pengar till olika välgörenhetsorganisationer. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar när chefen för Fleet Support, Patrik Lindroth, berättar på Audis event att för varje person som tecknar sig för den Nya Audi A6 Avant under kvällen skänker vi på Volkswagen Finans Sverige AB pengar till Bancancerfonden.

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!