VWFS logotype VWFS logotype
Kollegor i arbetsmöte.

Företags- och ledarskapskultur

 • Företags- och ledarskapskultur

  För att uppnå vår vision ”Vi är nyckeln till mobilitet” genomsyras företaget av en företags- och ledarskapskultur som bygger på våra värderingar; tillit, entusiasm, ansvar och mod (TEAM) samt kundfokus. Vi tror att högpresterande team och bra ledarskap ligger till grund för en långsiktig framgång.

  Genom att våra medarbetare känner tillit, entusiasm, ansvar och mod kan de ha ett tydligt kundfokus. Hos oss respekterar vi varandra, ger varandra konstruktiv feedback och skapar delaktighet. Vi är öppna för förändringar genom att komma med och tillåta nya idéer, är ärliga och tar ansvar för våra arbetsuppgifter och företagets utveckling. Vi har en avslappnad, men ambitiös arbetsmiljö med ett gott samarbete i företaget. Vi delar våra framgångar med våra medarbetare och belönar goda prestationer. 

   

  Illustration av Volkswagen Financial Services företags- och ledarkultur.

 • – Våra engagerade medarbetare lever företagets värderingar,
  vilket leder till hög kundnöjdhet.

  Mats Widelund, Säljchef Wholesale


  Ett bra ledarskap är grundläggande för företagets framgång och våra ledare är ansvariga för att skapa rätt förutsättningar för engagemang, prestation och utveckling hos våra medarbetare. Detta gör vi genom att skapa tillit och förtroende, följa upp  och ge ansvar och återkoppling samt  genom att verka för en inkluderande företagskultur där vi tillvaratar varje medarbetares fulla potential.

  Ledarens huvuduppgift är att med utgångspunkt i företagets affärsidé och värderingar leda samtliga medarbetare och team mot vår vision och våra mål. Vårt ledarskapsramverk bygger på tre dimensioner. Specialisten säkerställer kvalitet, överför kompetens och utvecklar processer. Entreprenören fokuserar på kunden och skapar möjligheter. Ledaren anpassa sitt ledarskap, samarbetar och kommunicerar effektivt.

   

  Tre dimensioner, ledarskap, medarbetare och kund.

  I Volkswagen AG´s uppförandekod och riktlinjerna för korruptionsbekämpning beskrivs de principer som ger våra medarbetare vägledning. Här i beskriv också hur de koncerngemensamma  värderingar (närhet till kunden, överlägsen prestanda, värdeskapande, förnybarhet, respekt, ansvar och hållbarhet) bildar grunden för samarbete inom koncernen. 

  Läs mer om Volkswagens uppförandekod

   

  Vi värderar att ha högt i tak och att alla kan bidra och säga vad de tycker så att vi kan agera med integritet. Inom hela Volkswagenkoncernen finns ett stort fokus på integritet och regelefterlevnad. Dessa områden utgör en central del av koncernens kulturprogram som kallas "Together for Integrity". Både som kund och medarbetare kan du lita på oss som företag, i Sverige och resten av världen. Vi håller vad vi lovar och gör vad vi säger!

Nästa steg

Du är välkommen att söka någon av våra lediga tjänster om du är intresserad av att börja arbeta hos oss.

Relaterat innehåll

 • Medarbetarberättelser

  Våra medarbetare kan berätta mer för dig om hur det är att arbeta hos oss, vad de arbetar med och hur de har utvecklats.

  Läs mer
 • Aktuella nyheter

  Hos oss finns många olika befattningar och områden att arbeta inom. Allt från marknadsföring och analys till försäljning och service.

  Läs mer
 • Socialt ansvarstagande och hållbarhet

  Vi är ett företag som bryr sig om samhället, männsikor och vår miljö. 

  Läs mer

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!