VWFS logotype VWFS logotype
Pappa bredvid bil med barn och hund.

Hjälp och råd om du inte är nöjd

 • Vi vill att du ska vara nöjd med våra finansiella tjänster och vårt bemötande. Vi värdesätter därför dina synpunkter och klagomål på vår verksamhet eftersom det ger oss en möjlighet att fånga upp eventuella problem, åtgärda dessa och vidta förebyggande åtgärder.


  Vart vänder du dig?

  Om du som kund har klagomål gällande våra finansiella tjänster eller vårt bemötande ber vi dig i första hand att framföra detta till handläggarna hos vår kundservice. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material.

  Telefon: 08-553 868 00
  kundservice.privat@vwfs.se
  kundservice.foretag@vwfs.se

  Om du efter denna kontakt fortfarande är missnöjd med vår hantering ber vi dig att registrera ett klagomål via formuläret nedan.

  Till formuläret

  Handläggningstid och svarsgaranti

  Klagomål som inkommer till oss hanteras omsorgsfullt och med skyndsamhet. Inom 2 veckor ska du ha fått svar på ditt klagomål. Om det krävs en utredning så att svaret dröjer, kommer vi att meddela dig det.

  Om vi inte kan tillmötesgå ditt kundklagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med en motivering.

  Är du missnöjd med beslutet från vår klagomålsansvarig så kan du vända dig till:

  Allmänna Reklamationsnämnden
  Allmänna Reklamationsnämnden är en statlig myndighet som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare. Mer information hittar du på Allmänna Reklamationsnämndens hemsida (www.arn.se).

  Allmänna Reklamationsnämnden
  Box 174
  101 23 Stockholm

  Telefon: 08-508 860 00

  Domstol
  Du kan även låta en allmän domstol pröva ditt ärende. Läs mer på domstolens hemsida (www.domstol.se).

  Domstolsverket
  551 81 Jönköping

  Telefon: 036-15 53 00

  Rådgivning

  Konsumenternas bank- och finansbyrå
  Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Mer information hittar du på Konsumenternas Bank- och finansbyråns hemsida (www.konsumenternas.se).

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Box 242 15
  104 51 Stockholm

  Telefon: 0200-22 58 00

  Konsumenternas försäkringsbyrå
  Box 242 15
  104 51 Stockholm

  Telefon: 0200-22 58 00

  Konsumentvägledare
  Konsumentvägledaren i din kommun lämnar kostnadsfri information och råd i finans – och försäkringsfrågor. Konsumentvägledaren närmast dig finner du på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!