VWFS logotype
Vår verksamhet

Vår verksamhet

Vad brinner du för?

 • Hos oss finns många olika befattningar och områden att arbeta inom. Allt från marknadsföring av våra tjänster, analys av våra risker till försäljning och service åt våra kunder. Oavsett om du arbetar direkt mot kunden eller mer bakom kulisserna ger varje dag varierande arbetsuppgifter med nya utmaningar.

  Kundtjänst

  Vi har flera olika avdelningar inom kundtjänstområdet, grupperade utifrån vilken kund de arbetar mot, exempelvis företag, återförsäljare och privatpersoner. Vi har även en specifik grupp medarbetare som arbetar med att ge råd och stöd till kunder och återförsäljare kring våra serviceavtal.

  En avdelning inom kundtjänst som har vuxit mycket hos oss de senaste åren är Fleet. Här arbetar drivna och kundfokuserade handläggare med service och administration åt våra företagskunder som har fler än 10st bilar. Avdelningen är i en spännande expansions- och utvecklingsfas, där du kan få vara med och påverka. Vår kundtjänstavdelning utvecklas inom området Remarketing, detta utifrån att vi får tillbaka allt fler begagnade bilar.

  Inom kundtjänst arbetar handläggare som har förmåga att lösa problem och hantera snabba förändringar. Eftersom vi arbetar med människor är varje samtal med en kund unikt och gör att du lär dig mycket, såväl personligt som professionellt.

  Välkommen att söka lediga tjänster på våra olika kundtjänstavdelningar om du upplever att daglig kundkontakt är din drivkraft i arbetet!

  Försäljning

  Vår försäljning är uppdelad i två affärsområden, Dealer och Fleet. Dessa två avdelningar ansvarar för att sälja företagets produkter och tjänster på bilmarknaden. Attraktiv finansiering och tilläggstjänster som exempelvis serviceavtal paketeras med koncernens fordon och stödjer på så vis försäljningen av VW – gruppens märken och återförsäljarnas verksamhet. Affärsområde Fleet bearbetar och ger stöd till större flottkunder i samverkan med återförsäljare medan Affärsområde Dealer stödjer återförsäljares bearbetning av privatkunder och mindre företag. 

  Gillar du kund- eller återförsäljarkontakt och drivs av försäljning är du varmt välkommen att söka lediga tjänster på våra försäljningsavdelningar!

  Riskmanagement och Controlling

  Avdelningen Risk Management och Controlling består av tre grupper som genom sina bedömningar och prognoser skapar underlag för företagets beslutsfattande. De arbetar också med att säkerställa riktningen i en föränderlig omvärld, genom planering och riskhantering.

  Riskanalytikerna arbetar med att prognostisera, analysera och rapportera om företagets utveckling avseende risker och avvikelse inom budget och prognos. Risker de främst arbetar med avser kreditrisk, restvärdesrisk och operationella risker.

  Våra Controllers arbetar med att hjälpa styrelsen och ledningen med att upprätthålla ekonomiska planer samt analysera och rapportera om verkligt utfall. De säkerställer att företaget har tillräckligt med kapital och likviditet samt skapar prognoser, analyser och rapporter om företagets resultat och avvikelser gällande budget och prognoser. De analyserar utfall mot prognos och budget avseende finansiellt resultat, volymer och personella resurser.

  Inom avdelningen finns också två medarbetare som är specialiserade på analys och beräkning av restvärden och prissättning av begagnade bilar.

  Är du analytisk och intresserad av risk, statistik och ekonomi är du välkommen att söka lediga tjänster till vår avdelning för Riskmanagement och Controlling!

  Redovisning

  Redovisningsavdelning består av två team, ett med redovisningsekonomer och ett med ekonomiassistenter. De arbetar med att skapa så bra insyn i verksamheten som möjligt, samtidigt som de säkrar flöden av transaktioner för att bygga långsiktiga och starka relationer med alla våra kunder.

  Som redovisningsekonom hos oss ges du möjlighet att arbeta i en unik roll med kombinationen traditionellt redovisningsarbete såsom att upprätta månads- och årsbokslut och med fokus på utveckling och specialisering genom att medverka i interna projekt och implementera av nya regelverk.

  Ekonomiassistenterna hanterar samtliga in- och utbetalningar och säkerställer flödet av transaktioner. De agerar support till resterande avdelningar inom företaget och ger stöd i utredningar i samband med kontoavstämningar.

  Är du noggrann och kan på ett kreativ sätt lösa problem? Då är du välkommen att söka lediga tjänster till vår redovisningsavdelning!

  Kredit

  Vår kreditavdelning består av kredithandläggare; kredituppföljningshandläggare och kreditanalytiker som  tillsammans ansvarar för hela kreditprocessen, från kreditbeviljning till konkurs- och obeståndshantering. Som kredithandläggare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för all kontakt med återförsäljaren vid kreditförfrågningar i syfte att bidra till att de kan sälja fler bilar och att utlåningen sker till kunder med god återbetalningsförmåga.

  Som kreditanalytiker består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att analysera volymmässigt större affärspropåer gällande våra vagnparkskunder och våra återförsäljare, ge förslag till beslut och sedan vara föredragande i kreditkommittéer och gentemot vårt moderbolag i Tyskland. Våra kredituppföljningshandläggare ansvarar för obeståndsprocessen i företaget. Givetvis kravhantering i alla dess stadier, men även konkurser, bedrägerier och återtagsärenden.

  Med specialistkunskap inom området och genom en noggrann och analytisk bedömning kontrolleras såväl företag som privatpersoner för att säkerställa en god affär för båda parter.

  Vill du kombinera kundkontakt med analytiskt ekonomiarbete är du välkommen att söka till vår Kreditavdelning!

  IT

  Vår IT-avdelning ansvarar för att utveckla, förvalta och drifta applikationer, databaser och IT-system nödvändiga för att vår verksamhet ska fungera dygnet runt. Avdelningen är uppdelad på olika funktionsområden där duktiga medarbetare arbetar för att ge verksamheten bästa service. På IT arbetar de också med frågor gällande behörighet och säkerhet samt kvalitet och kontroll. Förändringar i samhället med krav på ökad digitalisering samt ökad försäljning och nya tjänster hos oss gör att IT är ett spännande område att arbeta inom de närmsta åren.

  Vill du vara del av IT- utvecklingen inom vårt företag är du välkommen att söka lediga tjänster till vår IT-avdelning!

  Övriga avdelningar

  Andra avdelningar inom företaget är Human Resources, Marknad, Affärsutveckling och Brand managment samt  kontrollfunktioner som Juridik, Compliance och Internrevision. Vi har också avdelningar för produktutveckling för bl.a. service och försäkring.

  Inom företaget återfinns roller såsom säljchef, gruppchef och avdelningschef, vilka har ansvar för budget och personal samt för utvecklingen av verksamheten. 

Nästa steg

Du är välkommen att söka någon av våra lediga tjänster om du är intresserad av att börja arbeta hos oss.

Relaterat innehåll

 • Medarbetarberättelser

  Våra medarbetare kan berätta mer för dig om hur det är att arbeta hos, vad de arbetar med och hur de har utvecklats.

  Läs mer
 • Arbeta hos oss

  Ett jobb hos oss är mer än bara ett jobb, det är början på en spännande karriär. Hos oss har du möjlighet att använda din kompetens, utvecklas och gå vidare i din karriär.

  Läs mer
 • Företags- och ledarskapskultur

  Hos oss genomsyras företaget av våra värderingar; tillit, entusiasm, ansvar och mod (TEAM) samt kundfokus.

  Läs mer

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!