VWFS logotype
Kollegor i mötesrum Ingolstadt.

Rekrytering

Vår rekryteringsprocess

 • Rekrytering är vårt främsta verktyg för att förse företaget med rätt kompetens och långsiktigt arbeta med företagets utveckling och fortlevnad. Vi har en tydlig process för rekrytering och arbetar på samma sätt vid alla tillfällen. Vår rekryteringsprocess ska genomföras på ett professionellt, systematisk och objektiv sätt och genom att arbeta med en kompetensbaserad rekrytering främjar vi att företaget rekryterar baserat på kompetens och förbygger diskriminering. Vi försöker också rekrytera medarbetare vars personliga egenskaper speglar företagets värderingar.

  Nedan följer delar ur vår rekryteringsprocess och hur vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina personuppgifter. 

  Steg 1. Kravprofil och annonsering
  Kravprofilen vi tar fram ligger som grund till annonsen och beskriver de kvalifikationskrav i form av kompetens, utbildning och erfarenhet etc. som behövs för den lediga tjänsten. Du hittar alla våra platsannonser under lediga tjänster och på vår Linkedin-sida.

  Steg 2. Insamling av personuppgifter och urval
  När vi tagit del av ditt CV och personliga brev innehållande uppgifter om bland annat dina kunskaper, personliga egenskaper, utbildningar och erfarenheter samt kontaktuppgifter, matchar vi informationen mot våra kvalifikationskrav i kravprofilen.

  Steg 3. Intervju
  Rekryteringsprocessen består av flera urvalsmoment där kandidatens kompetens säkerställs exempelvis genom att begära in examensbevis, betyg och/eller tjänstgöringsintyg. Ett annat urvalsmoment är intervjun, som är till för båda parter. Vi vill inhämta information om hur du som kandidat matchar kravprofilen genom att ställa olika frågor till dig. Medan du har möjlighet att skaffa dig en uppfattning om oss som företag och den lediga tjänsten genom att ställa frågor till oss.

  Steg 4. Referenser och screening
  Förutom intervjuer kan andra urvalsinstrument vara aktuellt beroende på befattning. Framförallt ber vi dig förse oss med kontakuppgifter till referenser för att jämföra insamlad information om dig gentemot din referents uppfattning.
  Eftersom vi är ett finansiellt institut har vi krav på att genomföra en screening (bakgrundskontroll) på slutkandidaten inför anställning. Screeningen genomförs av vår leverantör ToFindOut och omfattar uppgifter om bland annat personalia som exempel verifiering av personnummer, ekonomi som exempel deklarerad årsinkomst samt juridiska spörsmål och ev. CV granskning. Innan ToFindOut påbörjar sin kontroll kommer du som slutkandidat få lämna ditt samtycke till deras behandling.14 dagar efter att rapporten har levererats till oss på Volkswagen Finans Sverige AB raderar ToFindOut persondatan. Läs mer om screening och hur ToFindOut hanterar personuppgifter på www.tofindout.se.

  Steg 5. Anställningserbjudande och återkoppling
  När vi är överens med den kandidat vi vill anställa upprättas ett anställningsavtal. Beroende på vilken typ av tjänst det handlar om erbjuds olika anställningsformer och -villkor.
  Under rekryteringsprocessen gång hör vi av oss på olika sätt till kandidater som visat intresse. Vi återkopplar alltid till alla sökande senast när rekrytringen är slutförd.

Hantering av personuppgifter

 • De uppgifter som du skickar in till Volkswagen Finans Sverige AB och de uppgifter som samlas in om dig under rekryteringsförfarandet behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna kommer att behandlas inom ramen för det aktuella anställningsförfarandet och Volkswagen Finans Sverige AB har därmed ett berättigat intresse för behandlingen. Dina personuppgifter sparas i två år efter avslutat rekryteringsärende i enlighet med arbetsrättsliga lagar som reglerar detta område. Läs mer om dataskyddsförordningen och dina rättigheter på www.datainspektionen.se.

Intresseanmälan om arbete

 • Vill du skicka in en intresseanmälan om arbete hos oss är du välkommen att mejla den till oss via länken nedan. De uppgifter som du skickar in till Volkswagen Finans Sverige AB behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna kommer att behandlas inom ramen för det ett eventuellt aktuellt anställningsförfarande och Volkswagen Finans Sverige AB har därmed ett berättigat intresse för behandlingen. Dina personuppgifter sparas i sex månader från att vi mottagit dina handlingar. Därefter är du välkommen att skicka in ny intresseanmälan eller söka lediga tjänster vi annonserat.

  Du är också välkommen att söka arbete hos något av våra moderbolag eller våra systerbolag Volkswagen Group och deras dotterbolag Europcar. Även återförsäljarnätverket Din Bil samt lastbilstillverkaren Scania ingår i Volkswagen-koncernen och erbjuder många olika arbeten.

Nästa steg

Du är välkommen att söka någon av våra lediga tjänster om du är intresserad av att börja arbeta hos oss.

Relaterat innehåll

 • Student

  Vi tycker det berikar företaget att ta emot praktikanter eller erbjuda studenter möjlighet att skriva uppsats hos oss.

  Läs mer
 • Vårt erbjudande

  Som anställd hos oss erbjuder vi dig ett stimulerande arbete och generösa förmåner.

  Läs mer
 • Arbeta hos oss

  Som medarbetare hos oss är du en del av att utveckla människors mobilitet. Kompetens, motivation och entusiasm hos våra medarbetare är grunden för vår framgång.

  Läs mer