VWFS logotype VWFS logotype
 • En lärorik arbetsperiod i Tyskland gav ökad förståelse för moderbolagets arbete

  En lärorik arbetsperiod i Tyskland gav ökad förståelse för moderbolagets arbete

  Under sin tid hos oss har Dina Murad hunnit arbeta både som kredithandläggare, riskanalytiker samt fått möjligheten att arbeta på koncernens huvudkontor i Tyskland. Innan Dina började arbeta på Volkswagen Finans Sverige år 2012 hade hon arbetat på ekonomiavdelningen på vårt systerbolag Volkswagen Group Sverige samt som inköpare och lagerarbetare på Volkswagen Parts Logistics. 

  Eftersom Dina är utbildad civilekonom med inriktning mot finans passade det henne att söka sig vidare till koncernens finansbolag. De senaste fem åren har hon arbetat som riskanalytiker, vilket bland annat innebär att hon ansvarar för företagets kontinuitetshantering, det vill säga krishantering.

   - Jag analyserar bolagets risker och tar fram handlingsplaner för åtgärder vid en eventuell incident eller kris. Det är framförallt företagets kritiska processer som jag arbetar med. Vilka processer dessa är uppskattar vi genom olika mätinstrument om vilka legala, marknads- och ekonomiska konsekvenser eller krav de har.

  - När en handlingsplan är framtagen utför jag övningar med framförallt chefsgruppen och hanterar eventuella brister som uppstår vid övningen. Utöver detta ingår att utbilda alla medarbetare i krishanteringsfrågor, berättar Dina.

  Inköpskoordinator

  Dina arbetar också som inköpskoordinator. Inköpsprocessen är outsourcad till vårt systerbolag, men genom ett tätt samarbete med dem genomför Dina kontroller av leverantörsfakturor på månadsvis basis. Genom att kontrollera företagets fakturor upptäcker hon om vi faktureras av en leverantör vi inte har ett avtal med. Utöver detta utbildar hon vid behov medarbetare och chefer i inköpsprocessen samt kontrollerar avtal.

  - I min nuvarande roll har jag ingen direkt kundkontakt, men genom att ha arbetat som kredithandläggare har jag fått förståelse för våra kunder och återförsäljare. En förståelse som är behövlig i min roll idag, speciellt när jag arbetar med diverse analyser och utbildar medarbetare som har kundkontakt, säger Dina.

  En självständig roll

  Dina har tidigare haft andra ansvarsområden inom avdelningen. Bland annat har hon arbetat med att analysera företagets övriga risker som kreditrisker, operationella risker och outsourcing risk. Detta är bara några delar som hela avdelningen ansvarar för.

  - Det roliga med mina arbetsuppgifter är att det händer nya saker varje dag. Rollen är ganska självständig eftersom varje medarbetare inom avdelningen är specialist på sina områden, men det kräver mycket kontaktskapande internt inom företaget. Avdelningen Risk Management hanterar ingen produkt eller del av en process utan kommer in i företagets alla processer på ett eller annat sätt.

  Lärorik arbetsperiod i Tyskland

  Dina fick möjligheten att arbeta i 3 månader på Volkswagen Financial Services huvudkontor i Tyskland efter att hon lyft frågan med sina chefer. 

  - När de hade ett projekt inom krishantering (BCM) som behövde kunskap om hur vi i Sverige arbetade fick jag möjligheten att åka till Tyskland. Hos dem fick jag bland annat gå igenom deras processer och mallar för krishantering, ge förslag på förändringar samt ge andra dotterbolag support i krishanteringsfrågor. Under min tid där fick jag möjlighet att arbeta på avdelningen för BCM och avdelningen för Corporate Security.

  - Det var en mycket lärorik och intressant period eftersom jag fick se den övergripande processen för krishantering samtidigt som jag fick en bra förståelse för helheten. Jag fick ett mycket varmt välkommande och möjlighet att delge mina åsikter. Det jag främst tog med mig tillbaka från Tyskland var förståelsen för deras företagskultur. Eftersom jag har mycket kontakt med vårt moderbolag i min roll underlättar det kommunikationen om jag har större förståelse för hur de arbetar, avslutar Dina.

  En lärorik arbetsperiod i Tyskland gav ökad förståelse för moderbolagets arbete

   

Nästa steg

Bli en av oss och sök någon av våra lediga tjänster.

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!