VWFS logotype VWFS logotype
WLTP

WLTP

2019-09-09

WLTP-körcykeln kommer ligga som grund för CO2-värdet från 1 januari 2020. Redan när bonus malus trädde i kraft stod det i propositionen att WLTP-körcykeln skulle användas från 1 januari 2020, när CO2-värdet fastställs. 

Vissa tidigare tolkningar av detta har gjort gällande att övergången skulle vara förhandlingsbar, men nu kommer tydliga uttalanden som bekräftar att det som indikerats kommer gälla fr.o.m 1 januari 2020.

WLTP, som vi skrivit om tidigare innebär en hårdare och mer verklighetstrogen körcykel, som också får till följd att CO2-värdet ökar, jämfört med tidigare använda körcykler. Då skatten i bonus malus systemet grundar sig på bl.a. CO2-värdet kommer det innebära att bilar som säljs efter årsskiftet får en högre skatt. För vissa bilmodeller innebär det stora ökningar som du som förare och bilköpare bör hålla koll på.

En ändring till det positiva är däremot att gränsen för vad som klassas som en bonus-bil höjs från dagens 60 gram till 70 gram. Bakgrunden är att den nya WLTP-körcykeln skulle annars ha klassat många bilmodeller från bonus-bil till malus-bil.

Målet med bonus malus systemet är att premiera bilar som har låga utsläpp, primärt gas-, el- och elhybridbilar.

Nedan följer en tabell som visar hur några populära tjänstebilar kommer att drabbas när WLTP värden införs i bonus malus systemet.

Fordonsskatt per modell

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!