VWFS logotype VWFS logotype
Nyheter inför 2019 - Prisbasbelopp

Nyheter inför 2019 - Prisbasbelopp

2018-12-18

Prisbasbeloppet för 2019 höjs med 1 000 kr från 45 500 kr till 46 500 kr. Det innebär att de vanligt förekommande traditionella basbeloppsgränserna i bilpolicys tillåter följande inköpspriser 2019:

6,5 prisbasbelopp: 302 250 kr

7,5 prisbasbelopp: 348 750 kr

8,5 prisbasbelopp: 395 250 kr

10 prisbasbelopp: 465 000 kr

En av parametrarna i förmånsvärdesberäkningen är statslåneräntan. Den höjs från 0,49% till 0,51%. Dock ligger 0,50% sen tidigare som golv vilket innebär att den verkliga ökningen för 2019 är endast 0,01%. För ett fordon med inköpspris 350 000 kr innebär detta en höjning av förmånsvärdet med 26 kronor.

Precis som tidigare år ligger gränsen för lyxbilstillägg vid 7,5 prisbasbelopp (348 750 kr).

Sammanfattningsvis får en bil med inköpspris på 7,5 prisbasbelopp 2019 ett höjt värde av bilförmånen med 300 kr om året, eller 25 kr i månaden.

En ny förmånsvärdesberäkning av lätta lastbilar träder i kraft den 1 januari 2019.

Förmånsvärdet kommer att baseras på fordonets pris istället för som tidigare, prisbasbeloppet.

Förmånsvärdet kan justeras om den privata nyttan är begränsad (t.ex. inredning i skåputrymme eller kåpa på skåpbil). Högst 60 procent av fullt förmånsvärde och som lägst 40 procent av ett basbaslopp. Ändringen gäller alla lätta lastbilar, både nya som gamla.

Ytterligare nedsättande faktorer för förmånsvärdet kan vara bland annat omfattande tjänstekörning (3 000 mil per år), antal säten i lastbilen samt om fordonet används av flera förare som gör att det finns betydande hinder att nyttja fordonet privat.

För att en arbetsgivare ska kunna använda ett justerat förmånsvärde som underlag för att betala arbetsgivaravgifter och vid beräkning av skatteavdrag krävs en ansökan och ett beslut från Skatteverket. Beslutet gäller på årsbasis, vilket innebär att det krävs en förnyad ansökan inför varje nytt beskattningsår.

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!