Privatleasing

Vi erbjuder en rad olika lösningar för dig att finansiera din nya bil. Ett bekvämt sätt är att leasa bil privat, för den bärande tanken med Privatleasing är enkelhet. Du bestämmer tid, avtalar körsträcka och betalar en leasingavgift per månad. Efter avtalstiden återlämnar du bilen till levererande återförsäljare. Fördelarna med Privatleasing är många:

 

Privatleasing kan med fördel kombineras med Märkesförsäkring och Serviceavtal - allt på en faktura och betalning per månad.

 

 

 

Klicka på respektive märke för mer information

Volkswagen   Skoda   Audi   SEAT    Porsche    

 

 

 

 

Läs mer.

Guide för skötsel och vård av Privatleasingbil

Läs mer om hur du vårdar din Privatleasingbil och vad som anses som normalt slitage.

Fakta om Privatleasing

Eftersom finansieringsformen är leasing finns det inget formellt krav på särskild leasingavgift (handpenning). Du får inte heller göra några ränteavdrag i deklarationen och övermilsdebitering tillkommer givetvis om du kör fler mil än ingånget avtal. Alltså är avtalstid och körsträcka extra viktigt att tänka på vid privatleasing. Efter avtaltidens slut återlämnas bilen till leverande återförsäljare, och en avräkning sker med eventuella övermil och skador utöver normalt slitage.

Fast eller rörlig ränta

Fast eller rörlig ränta. Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 60 månader för leasingavtal och vår rörliga ränta baseras på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta. Avläsning och förändring av räntan sker varje månad, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan).

Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter kontraktet upp till 60 månader.